Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець

Зміст

 1. Загальні поняття та сфера застосування.
 2. Перелік баз персональних даних.
 3. Мета обробки персональних даних.
 4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.
 5. Місцезнаходження бази персональних даних.
 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.
 7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.
 8. Права суб’єкта персональних даних.
 9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.
 10. Державна реєстрація бази персональних даних.

1. Загальні поняття та сфера застосування.

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Перелік баз персональних даних.

2.1. Продавець є власником наступних баз персональних даних:

база персональних даних контрагенти.

3. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»:.

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

10. Державна реєстрація бази персональних даних.

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

Выбор прайс-листов
 • 0
  Компьютерные комплектующие
 • 0
  ТВ, Аудио/Видео, Фото
 • 0
  Телефоны и гаджеты
 • 0
  Программное обеспечение
 • 0
  Расходные материалы
 • 0
  Бытовая техника
  • Компьютеры
   • Ноутбуки
   • Планшеты
   • Моноблоки
   • Неттопы
   • Рабочие и графические станции
   • Компьютеры InTeam
  • Процессоры
   • Процессоры Intel
   • Процессоры AMD
  • Материнские платы
   • Материнские платы для процессоров Intel
   • Материнские платы для процессоров AMD
   • Материнские платы с интегрированным CPU
  • Оперативная память
   • Серверная память
   • Оперативная память для ноутбука
   • Оперативная память для настольных ПК
  • Видеокарты
   • Видеокарты NVidia GeForce
   • Видеокарты AMD/ATI Radeon
  • Жесткие диски
   • Внутрение жесткие диски
   • Внешние жесткие диски
   • Накопитель SSD
   • Внешние SSD накопители
   • Карманы
  • Корпуса и БП
   • Блоки питания
   • Корпуса для компьютеров
   • ИБП
   • Стабилизаторы
   • Батареи к ИБП
  • Аудио устройства
   • Колонки
   • Наушники
   • Микрофоны
   • Плееры
   • Звуковые карты
  • Манипуляторы
   • Клавиатуры
   • Мыши компьютерные
   • Комплект (клавиатура+мышь)
   • Игровые манипуляторы
   • Игровые поверхности
  • Принтеры
   • Лазерные принтеры
   • Струйные принтеры
   • МФУ
   • Твердочернильная печать
   • Копировальные аппараты
   • Сканеры
   • Картриджи для принтеров
  • Мониторы
   • Мониторы LG
   • Мониторы Acer/Packard Bell
   • Мониторы Asus
   • Мониторы BenQ
   • Мониторы Dell
   • Мониторы Samsung
   • Мониторы Philips
   • Мониторы HP
   • Мониторы NEC
   • Мониторы MSI
   • Мониторы Gigabyte
  • Аксессуары для компьютеров
   • Вебкамеры
   • Сумки и чехлы для ноутбуков
   • Оптические приводы
   • Системы охлаждения
   • USB устройства
   • Сетевые фильтры
   • Кабели и переходники
   • Подставки и столики для ноутбуков
   • Моддинг
  • Сетевое оборудование
   • Маршрутизаторы и Wi-Fi роутеры
   • Антены для Wi-Fi
   • Сетевые адаптеры
   • Коммутаторы
   • Беспроводные точки доступа
   • Сетевые хранилища (NAS)
   • IP-телефоны
   • VoIP-шлюзы
   • IP-камеры
   • Патч-корды
  • Портативные накопители
   • Flash память
   • Карты памяти
  • Телевизоры
  • Аксессуары для телевизоров
   • Крепления для ТВ
  • Фотоаппараты
   • Фотоаппараты Canon
   • Фотоаппараты Panasonic
   • Фотоаппараты Fujifilm
   • Фотоаппараты Nikon
   • Фотоаппараты Sony
  • Аксессуары для фото/видео
   • Батарейки/Аккумуляторы
   • Зарядные устройства
   • Вспышки
   • Объективы
   • Сумки и чехлы фото/видео
   • Светофильтры
   • Штативы
  • Проекторы
  • Аксессуары для проекторов
   • Экраны для проекторов
   • Крепления для проекторов
  • Телефоны Fly
  • Телефоны Nokia
  • Телефоны Samsung
  • Телефоны Apple
  • Телефоны HTC
  • Телефоны Huawei
  • Телефоны ASUS
  • Телефоны Alcatel
  • Телефоны Philips
  • Телефоны LG
  • Телефоны Lenovo
  • Телефоны Sony
  • Телефоны Motorola
  • Стационарные телефоны
  • IP-телефоны
  • Видеорегистраторы
  • Факсы
  • Аксессуары
   • Чехлы к мобильным телефонам
   • Универсальные мобильные батареи
  • Операционные системы
   • Операционные системы Microsoft
   • Операционные системы Microsoft OEM
   • Microsoft Open License
  • Офисные приложения
   • Adobe
   • Corel
   • Microsoft Office
   • Microsoft Office OEM
   • Microsoft Open License
  • Антивирусные программы
   • Лаборатория Касперского
   • ESET
   • Доктор Веб
  • Серверное ПО
   • Серверное ПО Microsoft OEM
   • Серверное ПО Microsoft
   • Серверное ПО Microsoft Open License
  • Распознавание текста
  • Графические редакторы
  • Картриджи Brother
  • Картриджи Samsung
  • Картриджи Epson
  • Картриджи Canon
  • Картриджи Xerox
  • Картриджи HP
  • Картриджи Ricoh
  • Картриджи Konica Minolta
  • Совместимые картриджи EOP
  • Фотобумага
  • Крупная бытовая техника
   • Холодильники
   • Морозильные камеры
   • Стиральные машины
   • Сушильные автоматы
   • Плиты
   • Посудомоечные машины
   • Профессиональная техника
  • Климатическая техника
   • Бойлеры
   • Водонагреватели
   • Кондиционеры
   • Вентиляторы
   • Увлажнители
  • Мелкая бытовая техника
   • Пылесосы
   • Мультиварки
   • Мясорубки
   • Утюги и гладильные системы
   • Микроволновые печи
   • Кофеварки
   • Фены
  • Встраиваемая техника
   • Духовые шкафы
   • Варочные поверхности
   • Вытяжки
   • Встраиваемые посудомоечные машины
   • Встраиваемые стиральные машины
  • Посуда для кухни
  • Техника для кухни
   • Электрочайники
   • Миксеры
   • Пароварки
   • Блендеры
   • Соковыжималки
Нет выбранных элементов